KSV ekspert

Konditsioneeride, soojuspumpade ja

ventilatsiooni hooldus-paigaldus ning puhastus

Küsi pakkumist
+372 7 353 258
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ettevõttest

KSV EKSPERT OÜ krediidireitingKSV Ekspert OÜ on loodud 2006 aastal ning meie peamine tegevus on konditsioneeride, soojuspumpade ning ventilatsioonisüsteemide hooldus - paigaldus ja ventilatsioonipuhastus. Lisaks teostame ka õhukanalitest tolmusisalduse mõõtmist ning inspekteerimist spetsiaalse robotkaameraga.

Lisaks omame kaubamärki kliimakaubamaja.ee, mis on eratarbijatele suunatud ning on väga laialdase valikuga kliimaseadmete salong Lõunakeskuses kus on ainult kvaliteetseid kodukliimaseadmeid. Esindatud on Daikin ja Mitsubishi Electric õhk-õhk soojuspumbad. Daikin, Thermia ja MITSUBISHI õhk-vesi soojuspumbad. Thermia maasoojuspumbad. MIDEA ja ALPIC AIR konditsioneerid ning väga lai valik erinevaid STADLER FORM õhupuhasteid, soojuskiirgureid, ionisaatoreid ja niisuteid.

Müügijärgne teenindus mängib olulist rolli toote/lahenduse tarneprotsessis – seetõttu on meil loodud eraldiseisev hooldusosakond, mis vastutab vajalike varuosade kiire tarne ning seadmete õigeaegse hoolduse ja remondi eest. Hästi varustatud ning koolitatud hooldusspetsialistid ning enamuse varuosade kohene kättesaadavus Tallinna kesklaost garanteerivad kindlustunde ning kliendirahulolu. Hooldusosakonna töötajatel on pikaajaline töökogemus tehnosüsteemide valdkonnas ning III ja IV astme külmamehaaniku eriala kutsetunnistused.


Meie missiooniks
on olla kiire reageerimisega ning professionaalse teenindusega kliendi rahulolu tagav ettevõte.

Meie visioon on olla parim omal alal.

Meie suurimaks väärtuseks on meie töötajad. Nad on osalenud mitmetel seadmete tootjate poolt korraldatatud koolitustel kui ka TTÜ poolt korraldatud soojuspumba täiendõppe kursustel ning oskavad alati abiks olla kliendi soove rahuldava lahenduste valikul. Lisaks on meie töötajad sertifitseeritud nii TTÜ (Tunnistus NR-017865) kui ka Eesti Külmaliidu (EKL-i sertifikaat NR-00035; NR-076037; NR-076036) ja Eesti Soojuspumbaliidu poolt (ESPEL-i sertifikaat NR-019;NR-046).

JUHTPÕHIMÕTTED

OÜ KSV Ekspert eesmärgiks on tagada klientide, ühiskonna ja ettevõtte rahulolu kliimaseadmete müügi ja hooldusteenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on:

 • oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, põhjamaades pikka aega kasutuses olnud vastavatest normidest, heast ehitustavast, kvaliteedi juhtimissüsteemi ISO 9001:2015 standardi nõuetest;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • kvaliteedinõuete jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • kliendile kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta töö üleandmine;
 • valime oma koostööpartneriteks ettevõtted, kellel on vastav kvalifikatsioon ja meiega sarnased juhtpõhimõtted;
  pidev keskkonnaaspektide ja nendest tulenevate mõjude hindamine ja jälgimine ning ettevõtte juhtimisel nendega arvestamine;
 • ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate töövahendite hankimine;
 • kõikide ressursside säästev kasutamine;
 • keskkonna saastumise vältimiseks või vähendamiseks ennetavate meetmete ja vahendite kasutusele võtmine;
 • pidev töökeskkonna ja keskkonnaohutuse jälgimine eesmärgiga õigeaegselt avastada võimalikud ohud ja kavandada meetmed nende kõrvaldamiseks;
 • pidev riskide hindamine eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi;
 • töötajate kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse alase teadlikkuse tõstmine läbi koolituste;
 • ettevõtte kohustus juhtimissüsteemi pidevaks parendamiseks ja täiustamiseks.


Registreeringud ja load:

KSV Ekspert OÜ majandustegevuse registreeringud:
Käitlemisluba KSV Ekspert FKKL323358.pdf
Ettevõtte majandustegevuse registreeringud
Foka register KSV Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Foka register: vaata järgi, kellel on luba jahutus-, kliimaseadmete, soojuspumpadega seotud toiminguteks.

KrediidireitingKutsetunnistused:

Ain Tiirmaa - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Kristo Pihlamäe - Külmamehaanik, tase 4
Kristo Pihlamäe - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Kristo Pihlamäe - Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
Peeter Tiirmaa - Külmamehaanik, tase 4
Raido Randoja - Külmamehaanik, tase 4
Raido Randoja - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Raido Randoja - Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
Raido Randoja -Jahutussüstemide ehitamine tööjuht, tase 5
Raido Randoja - Küttesüsteemide ehitamine tööjuht, tase 5
Raul Käsk - Külmamehaanik, tase 3
Ronald Kool - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja

Eesti Gasellettevõte 2016Liikmelisus:
EVUL Eesti võlausaldajate liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Soojuspumba Liit
MTÜ Eesti Külmaliit

Garantii ja maksetingimused

 

KONDITSIONEERID / ÕHKSOOJUSPUMBAD

Esimene makse kõigi seadmete eest vahetult enne seadmete paigaldamist ettemaksuna arve alusel.
Paigalduse alustamise eeltingimuseks on seadmete eest esitatud arve laekumine KSV Ekspert OÜ arveldusarvele.

Teine makse pärast paigaldamist paigaldustööde eest ja üleandmis akti koostamist arve alusel 2 päeva jooksul.
Garantii: vastavalt tootjale 2 või 3 aastat.

Garantiikohustuse tekke eelduseks on Toote nõuetekohane paigaldus ja õige kasutamine.
Garantiikohustust ei teki, kui Toote mittevastavuse lepinguga põhjustas:
Loomulik kulumine;
Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus;
Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure);
Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni;
Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud;
Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
Voolukõikumine (ala – või ülepinge);

Garantiikohustuse sisu:

Toote mittetöötava Osa või tehasedefekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte kompetentsi;
Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte­töötavat Osa (varuosa).
Garantiikohustuse puhul asendab Müüja mitte­töötava Osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul;
Õigusaktidest tulenevalt või muul moel ettenähtud garantiid, tingimused ja muud sätted välistatakse, välja arvatud sellised, mida ei ole võimalik välistada õigusaktidest tulenevatel põhjustel;
Kahtluse korral, et Toode on paigaldatud mittevastavuses paigaldusjuhendiga või on esinenud muud garantiikohustust välistavad asjaolud, jätab Müüja garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Toote/Osa üle.
Garantii menetlemise aluseks on korrektselt täidetud reklamatsioonileht.
Kõik väljavahetatud Tooted või Tooteosad on Müüja omand ja kuuluvad tagastamisele Müüjale.


SOOJUSPUMBAD: MAAKÜTE / ÕHK-VESI
Esimene makse – pärast pinnasekollektori paigaldamist ja kaetud tööde akti koostamist arve alusel 2 päeva jooksul.
(NB! see ei kehti kollektorpuurimiste kohta)

Teine makse pärast majasisese kütte paigaldamist korruste kaupa, kaetud tööde või survestusakti koostmist arve alusel 2 päeva jooksul.
Kolmas makse- kõigi süsteemi seadmete eest vahetult enne seadmete paigaldamist ettemaksuna arve alusel.
Paigalduse alustamise eeltingimuseks on seadmete eest esitatud arve laekumine KSV Ekspert OÜ arveldusarvele.
Neljas makse- pärast üleandmise vastuvõtu akti koostamist paigaldustööde eest 3 päeva pärast üleandmise vastuvõtu akti koostamist ja garantiikirja üleandmist.


Kuni kõigi arvete maksmiseni on kõik paigaldatud seadmed KSV Ekspert OÜ omand, ning tellija peab tagama meie esindajatel juurdepääsu seadmetele.
Eesti Soojuspumba Liitksv.ekl

Aadress: Ringtee 75 Tartu 50501 (Lõunakeskus), Telefon: +372 7 353 258, GSM:+372 53 004 004, e-mail: ksv@ksv.ee