Keskkütte soojasõlmede hooldus

Soojasõlme hooldus:

 • mootorventiilide ja omajõuliste regulaatorite töö kontroll, seadistus
 • kaitse- ja regulaarseadmete kontroll
 • rõhuregulaatorite töö kontroll
 • soojusvahetite töö kontroll
 • mudakogurite puhastus
 • tsirkulatsioonipumpade ja mootorsegistite töö kontroll vastavalt pumba juhendile
 • regulaatorautomaatika ning regulaatorisse sisestatud andmete kontroll
 • elektriseadmestiku kontroll vastavalt elektriohutuseeskirjadele
 • tarbevee filtrite puhastus
 • küttesüsteemi sügisene käivitamine
 • kliendile sobivate reguleerimisandmete sisestamine
 • vee kareduse ja pH mõõtmine (vajadusel)