KÜTTESEADMETELE TEOSTATAVAD HOOLDUSTÖÖD

Et pikendada kütte või jahutusseadme ekspluatatsiooniaega, soovitame teha paigaldatud seadmetele regulaarset profülaktilist hooldust. See on seotud nii konditsioneeride konstkuktsioonide eripärasuse kui ka nende ekspluatatsiooni tingimustega. Konditsioneeri välisseade kannab suurt koormust, mis on tingitud sademete, temperatuuri kõikumiste, välisaaste ja tolmu mõjust. Siseosa seadmele mõjub olmetolm, lemmikloomade karv, valmistava toidu aur, tubakasuits jne.

Kõik need saastetegurid põhjustavad teie kliimaseadme järk järgulist vajaliku võimsuse kaotamist, ummistades soojusvaheti, tekitades korrosiooni ja sisedetailide kulumist, rikkudes strateegilist ja dünaamilist tasakaalu. Kuuludes keerulise tehnika kategooriasse vajab konditsioneer kvaliteetset hooldust ja regulaarset hooajalist profülaktilist hooldust. Antud teenus kujutab endast tervet kompleksset tööd, mis on suunatud ettenähtud tehniliste parameetrite toetamiseks.

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:

 • Küttesüsteemi filtri puhastamine
 • Tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll
 • Küttesüsteemi surve kontroll
 • Küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll
 • Kolmikklapi töökorras oleku kontroll
 • Kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll
 • Küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Maakontuuri filtri puhastamine
 • Külmakandevedeliku taseme kontroll paisunõus
 • Maakontuuri ringluspumba töökorras oleku kontroll
 • Maakontuuri lekete kontroll
 • Maasoojuspumba töö kontroll kõikidel režiimidel
 • Maasoojuspumba juhtseadmete töökorras oleku kontroll
 • Elektriühenduste korrasoleku kontroll

LISAKS TEOSTAME KA UUTE MAASOOJUS ja ÕHKSOOJUSPUMPADE PAIGALDUST HINNAPAKKUMISE ALUSEL!