VENTILATSIOONISEADMETELE TEOSTATAVAD HOOLDUSTÖÖD

Kui soovite objektipõhist hinda nt. agregaadi hooldus 2 korda aastas või 4 korda jne siis tutvuks iga objektiga eraldi. NB! Meie kaudu saab ka kogu ventilatsioonihoolduseks vajaminevaid kulumaterjale (filtrid, rihmad jne) eraldi hinnapakkumise alusel.


Seadmetele teostatavad korralised hooldustööd:

 • Välisõhurestide kontroll ja puhastus;
 • Õhuhaardekambrite ja -kanalite puhastus (vastavalt eraldi kokkuleppel kliendiga);
 • Seadme klappide kontroll ja puhastus;
 • Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll ja hooldus;
 • Ventilatsiooni seadmete seesmine ja väline puhastus;
 • Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine;
 • Filtrite vahetus (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Uute filtrite hankimine (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Kasutatud filtrite jm teenusega seotud jäätmete utiliseerimine ning nõuetekohane käitlemine;
 • Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;
 • Soojavahetite kontroll, (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine Automaatikasüsteemide (sh programmkellade) kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus Niisutite kontroll, hooldus ja seadistamine (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Kuivatite kontroll, hooldus ja seadistamine (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Osoonikihti kahandavate ainete lekete kontroll ja tuvastamine;
 • Külmaine koguse kontroll, (lisamine vastavalt vajadusele);
 • Glükoolilahuse koguse ja külmumispunkti kontroll;
 • Ventilaatoriosade kontroll, hooldus, seadistamine (määrimine vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Rihmade pingutamine, joondamine, (vahetus vastavalt vajadusele);
 • Hooldus- ja remondimaterjalide vajaduse ning koguse väljaselgitamine ning esitamine tellijale;
 • Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;
 • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine va filtrite vahetus;
 • (Ventilatsioonisüsteemide häälestamine, tasakaalustamine ja mõõdistamine eraldi kokkuleppel tellijaga);
 • (Ventilatsioonikanalite puhastamine eraldi kokkuleppel tellijaga).

LISAKS TEOSTAME ÕHUKANALITE PUHASTUST KOOS AKTI VÄLJASTAMISEGA PÄÄSTEAMETILE!

 

KSV Ekspert OÜ müüdavad filtrid on testitud vastavalt kehtivatele Euroopa nõuetele ISO16890 direktiivi kohaselt.

Meie koostööpartneriteks on väga pikka aega olnud Euroopa juhtivad filtermaterjalide tootjad ja müüjad , kelle pika tootearenduse ja parendamise kogemustele toetudes saame oma klientidele pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Meie kauba valikusse kuuluvad kottfiltrid Efibag, paneel- või kassettfiltrid PanelS, bakterioloogilised filtrid Hepa ja Ulpa.