VENTILATSIOONI PUHASTUS

Ventilatsioonipuhastuse käigus teostatavad tööd

  • Sissepuhkesüsteemi puhastus
  • Väljatõmbesüsteemi puhastus
  • Plafoonide puhastus, restide puhastus
  • Ventilatsiooniagregaadi puhastus
  • Filtrite puhtuse kontroll
  • VT ventilaatorite puhastus (eraldi kokkuleppel)
  • Puhastusluukide paigaldus (eraldi kokkuleppel)
  • Akti väljastamine (fotodega) Päästeametile

 

TEOSTAME ÕHUKANALITE PUHASTUST KOOS AKTI VÄLJASTAMISEGA PÄÄSTEAMETILE!

Ventilatsiooni puhastamine

Inimene tarbib ööpäevas 20 – 30 kilogrammi õhku. Sissehingatava õhu kvaliteedist aga sõltub oluliselt tervis, enesetunne ja töövõime. Me oleme harjunud teraselt valima toiduaineid, kuid õhu kvaliteedile osutama üsna vähest tähelepanu.

Ventilatsioonisüsteemile vaadatakse sageli, kui endastmõistetavale, mis toimib iseenesest, mõtlemata, et ventilatsioonikanaleid tuleb vahetevahel ka puhastada. Toaõhk on osaliselt saastunud välisõhus sisalduvate ainetega, kuid toas lisanduvad sellele veel materjalidest ja majapidamismasinatest eralduvad osakesed ning inimeste ja koduloomade poolt tekitatav õhusaaste.

Siseõhu saastest 40% pääseb ruumidesse ventilatsioonitorustiku ja seadmestiku kaudu. Sissetuleva õhu filtreid vahetatakse sageli liiga harva või eemaldatatakse üldse ventilatsiooniseadmest, et "kokku hoida" filtitega seonduvat kulu, mistõttu võib mustusega täitunud filter hakata saastunud õhku läbi laskma. Siseneva õhu kvaliteeti alandab ka seadme tootmise, transpordi, ladustamise ning montaaži käigus seadme sisepindadele kogunenud mustus, mis on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroobidele.

Ventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiirusel edasi kogu hoonesse.

Erinevate allergoloogiainstituutide uuringutest on selgunud, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis omakorda tuleneb ventilatsiooni puhastamise mitteteostamisest.

Ventilatsiooni kanalite sisepind on arvutuste järgi umbes 10%-15% ruumi põrandapinnast. Kui põrandaid puhastatakse vähemalt kord nädalas, siis ventilatsioonitoru, mille eesmärk on tuua meile elutähtsat värsket õhku, on paljudel juhtudel puhastamata kogu hoone kasutusel oleku aja.

Tuulutuskanaleid ja -seadmeid puhastatakse mehhaaniliselt harjates ja/või suruõhuga,kasutades spetsiifilisi lahusteid. Puhastusmasinate harjade konstruktsioon võimaldab nende ligipääsu nii teravatesse nurkadesse kui kitsastesse kohtadesse. Pöörlemissuuna vahetaja abil pöörab hari kanali nurkades vajalikku suunda.
Alarõhu tekitamiseks kanalisse kasutame tõhusaid alarõhumasinaid, mille võimsus on 4500 m3/h. Need on varustatud Hepa filtriga, mis täidavad ka mustuse kogumise ülesannet. Et alarõhumasinast väljuvat õhku ei ole võimalik ehitisest välja suunata, on masin varustatud peen- või mikrofiltriga.

Ventilatsiooni puhastamise vajaduse teeme kindlaks visuaalsel teel. Vajadusel kasutame spetsiaalset video robotkaamerat. Lisaks on meil olemas ka tolmusisalduse mõõte aparaat. (vaakumkatse meetodil)

Me teostame õhukanalite puhastust ühe maailma selle valdkonna juhtivaima firma Triventek A/S tööriistadega.

DuctcleanerTRIjpgharikanalis1

Lisaks pakume ventilatsiooniõhukanalitele inspekteerimisteenust robotkaameraga. Pärast seda väljastame Teile vatsavasisulise akti ja video USB-l puhastus vajaduse kohta.