VENTILATSIOONIAUTOMAATIKALE TEOSTATAVAD HOOLDUSTÖÖD

Automaatikale teostatavad korralised hooldustööd:

  • Seadme klappide kontroll;
  • Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll;
  • Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;
  • Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;
  • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine;
  • Automaatikasüsteemide (sh programmkellade) kontroll, hooldus ja seadistamine;
  • Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus;
  • Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;
  • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine.