Ventilatsioonisahtide kaardistamine

Ventilatsioonisahtide kaardistamine:

 • Šahti ava suurus mõõtmine;
 • Sahti sügavuse mõõtmine (sügavus ülevalt alla);
 • Sahti pikkus vasakule või paremale (kui on olemas juurdepääs korterist);
 • Takistuste märkimine sahtides;
 • Sahtide nummerdamine katusel korterite kaupa;
 • Korterite šahtide asukohad katusel;
 • Sahtide avanevus ( vasakule, paremale);
 • Video šahtist (infot kas šahtis on mõni takistus ees, kui sügaval on takistus);
 • Loomuliku ventilatsiooni õhuhulkade kontroll korteritest;
 • Sahtidest puhastus korteritest;
 • Sahtide puhastus keldris;
 • Sahtide puhastus katuselt alla.