KSV Ekspert on juurutanud ISO 9001:2015 juhtimistandardi

KSV Ekspert on juurutanud ISO 9001:2015 juhtimistandardi oma ettevõttes ja on sertifitseeritud Bureau Veritase sertifikaadiga.

KSV Ekspert OÜ Juhtpõhimõtted on:

KSV Ekspert OÜ eesmärgiks on tagada klientide ja ettevõtte rahulolu kliimaseadmete müügi ja hooldusteenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on:  

  • oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standartitest ja heast ehitustavast;
  • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
  • kvaliteedi jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis;
  • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
  • kliendile kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta töö üleandmine;
  • valime oma koostööpartneriteks usaldusväärsed ettevõtted;
  • ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate töövahendite hankimine;
  • töötajate teadlikkuse ja kompetentsi tõstmine läbi koolituste;
  • ettevõtte kohustus juhtimissüsteemi pidevaks parendamiseks ja täiustamiseks.